MMI-veilederen 2.0

MMI-veilederen er utarbeidet i et samarbeid med representanter fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Arkitektbedriftene i Norge (AIN) og Statens vegvesen, Nye veier, Bane NOR og Statsbygg.

Foreliggende versjon erstatter tidligere utgitte veiledere og representerer samtidig en harmonisering av kravene til bruk av MMI for domenene Bygg og Samferdsel. Enkelte av kodene i foreliggende versjon avviker fra tidligere versjoner. Veilederen er for øvrig utformet slik at den også er mulig å anvende i andre domener. 

Her er finner du alltid gjeldende versjon av MMI-veilederen.

Se arkiv-siden for tidligere utgitte utgaver.