Relasjon mellom MMI-nivåer og krav til informasjon

MMI-veilederen skiller mellom krav til informasjon og geometrisk detaljeringsnivå på objekter, og krav til prosess. Krav til informasjon på objektene spesifiseres i de enkelte prosjektene ut fra deres behov for egenskaper og geometrisk informasjon. Kravene kan komme fra ulike aktører, eksempelvis prosjekteiers krav til informasjon knyttet til milepæler, prosjekterende fags behov for informasjon i prosjekteringen, utførende fags informasjonsbehov i utførelsen av arbeidet osv. Krav til informasjon og geometrisk detaljeringsnivå omfattes ikke av denne veilederen. 

Krav til prosess omfattes av MMI-veilederen. Øvrige krav må knyttes til ulike MMI-nivåer for å definere behovet for informasjon i prosjektutviklingen. På den måten beskriver MMI-nivåene modenhetsutviklingen i forhold til tilfredstillelse av informasjonskrav. 

Figur 1 illustrerer en samling av alle kravene til en milepælsleveranse i et prosjekt i den grå boksen, der prosjektet angir når de ulike kravene skal tilfredsstilles. Disse settes slik at man får en hensiktsmessig utvikling av informasjonsinnhold eller geometrisk detaljering i forhold til prosjektutviklingen. 

Figur 1 – Konseptuell skisse som viser relasjonen mellom 
MMI-nivåer og krav til leveranse av informasjon og geometrisk detaljeringsnivå på objekter