Terminologi og forkortelser

Påfølgende liste definerer begrep benyttet i foreliggende veileder sammen med enkelte andre relevante begrep og definisjoner som man normalt vil påtreffe i forbindelse med gjennomføring av modellbasert arbeid.

Tabell 3 – Terminologi og forkortelser

Begrep / forkortelseDefinisjon
KontrollvolumVolumobjekt som omslutter og visualiserer nedbrytning av prosjektet i områder, arbeidspakker, systemer eller tilsv. Kontrollvolum har som formål å bære Informasjon om krav til kvalitet og modenhet på objektforekomster innenfor kontrollvolumet i den hensikt å understøtte styrings- og rapporteringsprosesser. Kontrollvolum samsvarer med begrepet styringsobjekter, som benyttes i enkelte organisasjoner
Objekt / BIM-objektNoe som kan forstås eller oppfattes. Objektet har en egen identifikasjon og kan ha Egenskaper og relasjoner til andre objekter. Objektet kan referere til en fysisk eller en ikke-fysisk «ting», dvs. noe som kan eksistere, eksisterer eller har eksistert.
ModellEn digital framstilling av et byggverk. Kalles også BIM-modell. Brukes ofte i stedet for PIM og AIM. 
BIMBygningsinformasjonsmodellering, bruk av en delt digital framstilling av et byggverk for å legge til rette for prosjektering, bygging og driftsprosesser slik at det kan dannes et pålitelig grunnlag for beslutninger. 
PIMProsjektinformasjons-modell. Modell utviklet og benyttet i prosjektfasen. 
ByggverkAlt som bygges eller er et resultat av byggearbeid. Omfavner både Bygg og Anlegg (samferdsel).
AIMInformasjonsmodell for byggverk (driftsmodell). BIM-modell benyttet og vedlikeholdt i driftsfasen. Modellen kan være etablert i prosjektfasen. Modellen kan også være etablert i driftsfasen basert på skann av det eksisterende byggverket og/eller tegninger. 
LOINLevel Of Information Need. Et begrep introdusert av en europeisk standardserie EN 17412 for å beskrive nivå for informasjonsbehov. Spesifisere en metode for å definere detaljeringsgraden av informasjon i forhold til behov og bruksområde.
OIROrganisasjonens informasjonskrav, eng. Organizational Information Requirements. Informasjonskrav i forbindelse med organisasjonens mål.
AIRByggverks informasjonskrav, eng. Asset Information Requirements. Informasjonskrav i forbindelse med drift av byggverk.
PIRProsjektets informasjonskrav, eng. Project Information Requirements. Informasjonskrav i forbindelse med levering av byggverk.
EIRKrav til informasjonsutveksling, eng. Exchange Information Requirements. Informasjonskrav i forbindelse med en avtale.