Bruk og utvidelse av MMI-nivåer

Bruk av denne veilederen forutsetter at MMI-nivåer som er beskrevet her ligger fast, og det tillates ikke endring av tallkoder, navn, beskrivelser eller fargekoder på definerte nivåer i tabell 1. Ulike prosjektforutsetninger gjør samtidig at ikke alle nivåer er relevante i alle prosjekter. Prosjektene står derfor fritt til å definere hvilke nivåer som skal anvendes, samt legge til ekstra nivåer utenfor MMI-veilederen etter behov. Bruk av MMI-nivåer skal avtales, dokumenteres og kommuniseres tydelig overfor alle aktører i de enkelte prosjektene.

Figur 3 – Konseptuell skisse som viser hvordan man kan legge til egne MMI-nivåer
etter eget behov, og knytte disse opp mot krav til objektene