Grunnleggende MMI-nivåer

Tabell 1 – Grunnleggende MMI-nivåer

KodeNavnBeskrivelseFargekode*
(RGB / Hex)
000TidligfaseProsesser som går forut for byggeprosjektet, eksempelvis planprosesser, arkitektkonkurranser el. lign.(215,50,150)
#D73296
1
025Reservert**  
050Reservert**  
075Reservert**  
100GrunnlagsinformasjonObjekter og informasjon etablert som grunnlag for utvikling av prosjektet(190,40,35)
#BE2823
2
125Etablert konseptKonsepter er etablert og danner grunnlag for koordinering fram til utført tverrfaglig kontroll(210,75,70)
#D24B46
3
150Tverrfaglig kontrollert konseptTverrfaglig kontroll er gjennomført og eventuelle avvik er rettet til akseptabelt nivå.(225,120,115)
#E17873
4
175Valgt konseptKonseptuelle løsninger valgt og klar for beslutning om videre utvikling(240,170,170)
#F0AAAA
5
200Ferdig konseptKonseptuelle løsninger er besluttet, klargjort for utvikling av prinsipielle løsninger(230,150,55)
#E69637
6
225Etablert prinsipielle løsningerPrinsipielle løsninger er etablert og danner grunnlag for videre koordinering fram til utført tverrfaglig kontroll.(235,175,100)
#EBAF64
7
250Tverrfaglig kontrollert prinsipielle løsningerTverrfaglig kontroll er gjennomført og avvik er eventuelle rettet til akseptabelt nivå.(240,200,140)
#F0C88C
8
275Valgt prinsipielle løsninger Prinsipielle løsninger valgt og klargjort for beslutning om videre utvikling(245,230,215)
#F5E6D7
9
300Underlag for detaljeringPrinsipielle løsninger er utviklet og besluttet, klargjort som underlag for videre detaljering(250,240,80)
#FAF050
10
325Etablert detaljerte løsningerByggbare løsninger er etablert og danner grunnlag for videre koordinering fram til utført tverrfaglig kontroll.(215,205,65)
#D7CD41
11
350Tverrfaglig kontrollert detaljerte løsningerTverrfaglig kontroll er gjennomført og eventuelle avvik er rettet til akseptabelt nivå.(185,175,60)
#B9AF3C
12
375Detaljerte løsninger som grunnlag for anbud / bestilling / prefabrikasjon***Godkjent grunnlag for bestilling, prefabrikasjon, leverandørprosjektering, anbudsgrunnlag (generalentreprise)(150,150,50)
#9B9632
13
400ArbeidsgrunnlagKlart for utførelse på byggeplass. Underlaget kan også brukes for bestilling, planlegging, utførelse og dokumentasjon(55,130,70)
#378246
14
425Etablert / utførtLøsninger er utført på byggeplass(75,170,90)
#4BAA5A
15
450Kontrollert utførelseUtførelse er kontrollert mot prosjektert løsning, og evt. endringer mot faktisk utførelse er innarbeidet i modell(100,195,125)
#64C37D
16
475Godkjent utførelseFaktisk utførelse er godkjent og all informasjon levert iht. krav, f.eks. i henhold til systematisk ferdigstillelse.(155,215,165)
#9BD7A5
17
500Som byggetLeveranse iht. bestilling overdratt fra leverandør til bestiller(30,70,175)
#1E46AF
18
525Reservert**  
550Reservert**  
575Reservert**  
600I driftKlargjort driftsunderlag overdratt fra bestiller til driftsorganisasjon(175,50,205)
#9B00CD
19
625Reservert**  
650Reservert**  
675Reservert**  
700Reservert**  
800Reservert**  
900Reservert**  
*      Fargekoder gjelder for visning i modellprogramvare og modellviewer for å angi farge basert på MMI-kode/nivå
**    Reservert fremtidige versjon av MMI-veileder, eksempelvis koder for rehabilitering og avhending.  
***  I noen tilfeller vil underlag med lavere MMI-nivå benyttes i tilbuds- og anbudsprosesser. Dette må i tilfelle defineres / avklares og kommuniseres tydelig overfor alle aktører i det enkelte prosjekt.

Anvendte fargekoder

Fargekoder for MMI-nivå i tabell 1 skal ikke endres. Prosjektene står fritt til å velge fargekoder for egendefinerte nivå. Det anbefales at man forsøker å velge egne farger med utgangspunkt i spekteret av etablerte farger i tabell 1.